ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวเขี้ยวงู เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพดีและเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และแหล่งเพาะปลูกส่วนใหญ่จะอยู่ที่ทางภาคเหนือของประเทศ มีการปลูกมากในRead More