ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

ข้าวเหนียวเขาวง กาฬสินธุ์ เป็นข้าวพันธุ์กอเดียว (ข้าวพันธุ์พื้นเมือง) และข้าวพันธุ์ กข 6 ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปีในเขตพื้นที่อำเภอเขาวง อำเภกุฉินารายณ์ (เฉพาะตำบลนาโท และตำบลหนองห้าง) และกิ่งอำเภRead More