ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้

ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้

ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ตามความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่ชาวอีสานที่เคยเชื่อกันว่า “การขายข้าวเป็นบาป” เพราะข้าวเป็นของสูง การทำนาจึงทำเพื่อเลี้ยงชีวิตให้ชาวบ้านหรือแบ่งปันเพื่อนบ้านเท่านั้น Read More