ข้าวสังข์หยด

ข้าวสังข์หยด

ข้าวสังข์หยด ข้าวสังข์หยด กล้อง  ข้าวที่สีเอาเปลือกออก (แกลบ) โดยยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่ ข้าวสังข์หยดกล้อง ให้คุณค่าทางอาหารมากกว่า ข้าวขัดขาว  ข้าวกล้องมีสีแดง-น้ำตาล เป็นข้าRead More