ตารางแสดงพันธุ์ข้าวต่างๆ

ตารางแสดงพันธุ์ข้าวต่างๆ
พันธุ์ข้าวนาสวนไวต่อช่วงแสง
– กข5 – ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1 – ลูกแดงปัตตานี
– กข6 – เฉี้ยงพัทลุง – เล็บนกปัตตานี
– กข8 – ชุมแพ 60 – หางยี 71
– กข12 (หนองคาย 80) – นางพญา 132 – เหมยนอง 62 เอ็ม
– กข13 – นางมล เอส-4 – เหนียวสันป่าตอง
– กข15 – น้ำสะกุย 19 – เหนียวอุบล 1
– กข27 – เผือกน้ำ 43 – เหนียวอุบล 2
– กข35 (รังสิต 80) – ปทุมธานี 60 – เหลืองประทิว 123
– กำผาย 15 – พวงไร่ 2 – เหลืองใหญ่ 148
– เก้ารวง 88 – พัทลุง 60 – เข็มทองพัทลุง
– ขาวดอกมะลิ 105 – พิษณุโลก 3 – ข้าวหลวงสันป่าตอง
– ขาวตาแห้ง 17 – พิษณุโลก 60-1 – แก่นจันทร์
– ขาวปากหม้อ 148 – พิษณุโลก 80 – เจ๊กเชย 1
พันธุ์ข้าวนาสวนไม่ไวต่อช่วงแสง
– กข1 – กข29 (ชัยนาท 80) – พิษณุโลก 2
– กข2 – กข31 (ปทุมธานี 80) – พิษณุโลก 60-2
– กข3 – กข33 (หอมอุบล 80) – แพร่ 1
– กข4 – กข37 – สกลนคร
– กข7 – กข39 – สันป่าตอง 1
– กข9 – ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 – สุพรรณบุรี 1
– กข10 – ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี – สุพรรณบุรี 2
– กข11 – ชัยนาท 1 – สุพรรณบุรี 3
– กข14 – ชัยนาท 2 – สุพรรณบุรี 60
– กข21 – ปทุมธานี 1 – สุพรรณบุรี 90
– กข23 – บางแตน – สุรินทร์ 1
– กข25 – พัทลุง
พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสง
– ตะเภาแก้ว 161 – ปิ่นแก้ว 56 – เล็บมือนาง 111
– นางฉลอง – พลายงามปราจีนบุรี
พันธุ์ข้าวน้ำลึกไวต่อช่วงแสง
– กข19 – ปราจีนบุรี 1 – อยุธยา 1
– หันตรา 60 – ปราจีนบุรี 2
พันธุ์ข้าวน้ำลึกไม่ไวต่อช่วงแสง
– กข17
พันธุ์ข้าวไร่ไวต่อช่วงแสง
– กู้เมืองหลวง – ซิวแม่จัน – เจ้าลีซอสันป่าตอง
– ขาวโป่งไคร้ – ดอกพะยอม – เจ้าขาวเชียงใหม่่
– เจ้าฮ่อ – น้ำรู
พันธุ์ข้าวไร่ไม่ไวต่อช่วงแสง
– อาร์ 258
พันธุ์ข้าวแดงไม่ไวต่อช่วงแสง
– ข้าวหอมกุหลาบแดง
พันธุ์ข้าวแดงไวต่อช่วงแสง
– ข้าวหอมแดง – สังข์หยดพัทลุง