ตลาดข้าวไทยสดใส หลายประเทศเจอภัยพิบัติ ปรับส่งออกทะลุ 11 ล้านตัน

สมาคมข้าวเผยข้าวไทยตลาดสดใส รับอานิสงส์ภัยพิบัติ ส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวในหลายประเทศ จึงปรับตัวเลขคาดการณ์ปีนี้ใหม่ มั่นใจทะลุ 11 ล้านตัน

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ส่งออกและคาดการณ์แนวโน้มครึ่งปีหลังปี 2561 ว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ การส่งออกข้าวยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดเอเชียและแอฟริกา มีความต้องการนำเข้าอย่างต่อเนื่องทั้งข้าวขาวและข้าวนึ่ง และคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีความต้องการนำเข้าข้าวจากตลาดทั้งในเอเชียและแอฟริกายังคงมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยการผลิตข้าวที่ลดลงในหลายประเทศ

ดังนั้น ในปี 2561 นี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจึงปรับประมาณการ การส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 5,600 ล้านเหรียญสหรัฐ จากเดิมที่เคยคาดไว้ที่ 9.5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 4,300 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 24 ก.ค.61 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้แล้ว 6.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.1 % จากปีก่อน

สำหรับปัจจัยบวกที่มีผลต่อการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ ประเทศผู้นำเข้าที่เป็นคู่ค้าของไทยมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย รวมทั้งประเทศในแถบแอฟริกา , เงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าส่งผลให้ราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ , รัฐระบายข้าวที่บริโภคได้ในสต็อกออกมาหมดแล้วทำให้ตลาดเข้าสู่ภาวะปกติ , พยากรณ์ปรากฎการณ์เอลนิโญ่ในบางประเทศอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวของประเทศผู้ผลิตสำคัญ เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวก็ยังคงมีปัจจัยลบที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปริมาณข้าวหอมมะลิมีจำกัดซึ่ง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลผลิตข้าวหอมลดลงถึง 40 % ทำให้ราคาสูง ซึ่งผู้ซื้ออาจชะลอการสั่งซื้อหรือหันไปซื้อจากแหล่งอื่น รวมทั้งยังขาดแคลนชนิดข้าวที่เป็นที่นิยมของประเทศผู้ซื้อ เช่น ข้าวพื้นนิ่ม ขณะที่ประเทศคู่แข่งมีการพัฒนาข้าวที่ตรงตามความต้องการของตลาด และมีราคาเป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อ เป็นต้น