ข้าวขาว

  ข้าวขาว

ข้าวขาว 

ข้าวขาว
ข้าวขาว

  ข้าวขาว ข้าวขาวที่ปลูกกันอยู่โดยทั่วไปมีหลายพันธุ์ เช่น ข้าวเสาไห้สระบุรี  ข้าวเหนียวกอเดียว  ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวเหลืองประทิว ฯลฯ  โดยส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าข้าวขาวคือข้าวเสาไห้จริงๆแล้วข้าวเสาไห้ก็คือข้าวชนิดหนึ่งของข้าวขาวนั่นเอง